วันที่28สิงหาคม2560

วันนี้ก็ได้ลงมือทำต่อจากขอเก่าโดยเราทำการแบ่งเขตแผนที่รอบนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ความเห็น (0)