การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

28 ส.ค 60 เป็นการนิเทศ ครั้งที่ 1 โดย การนิเทศครั้งนี้ มี อ.ภรสรัญ เป็นคนมานิเทศ พวกเรา อบต. ลาดบัวขาว หน่วยฝึกที่ 11 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)