บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 26 วันที่ 28 ส.ค.2560

ในวันนี้ได้นั่งทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมายทั้งวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)