ทานสี่ทาง

พึงรู้จักรักทานคือการให้

เมื่อเข้าใจสิ่งนี้มากมีผล

ยิ่งให้เหมือนยิ่งรับมิอับจน

ให้คือต้นหนทางการสร้างทรัพย์

 

“ให้อามิสเงินทอง” สิ่งของหวง

จิตจะหยุดหลุดบ่วงในห้วงหลับ

เมื่อโลภะละกรรมถูกรำงับ

เกิดอริยทรัพย์อยู่กับตน

 

“ให้ความคิดวิทยา” มหาทาน

เปรียบเหมือนให้อาหารระหว่างหน

เพื่อไปหาเสบียงหล่อเลี้ยงคน

บังเกิดผลติดตัวชั่วชีวิต

 

“ให้หลักธรรม” ล้ำเลิศประเสริฐสุด

มวลมนุษย์เราอาจมีพลาดผิด

เพราะมีธรรมนำทางสร้างความคิด

นำชีวิตเที่ยงตรงดำรงธรรม

 

“ให้อภัย” คือให้อภัยทาน

จิตเบิกบานบางเบาทุกเช้าค่ำ

ไม่ถือโทษโกรธใครไม่จดจำ

คิดพูดทำทุกทีมีหลักการ

 

ถือการให้ทั้งสี่นี่เป็นหลัก

ชีวิตจักพ้นภัยในสงสาร

ยินดีที่จะให้ไปนับนาน

ให้คือการยกจิตชีวิตงาม

 

 

โสภณ เปียสนิท

สิงหาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (1)

คุณลิขิต
IP: xxx.68.105.17
เขียนเมื่อ 

ครูบาอาจารย์ ผู้รู้หลักธรรม โดยแท้