วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ลงศึกษาชุมชนบ้านโคกเศรษฐี

                  วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านโคกเศรษฐีได้สำรวจเส้นทางภายในหมู่ที่ 6 โดยมีพี่ผู้ใหญ่ยอด พาเราปั่นจักรยานดูรอบๆหมู่บ้าน เพื่อเก็บลายละเอียด และได้นำมาวาดลงกระดาษ แผนที่ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านโคกเศรษฐี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)