ครั้งที่19

วันที่29สิงหาคม2560                              

       วันนี้ก็ได้วางเค้าโครงแผนที่เดินดินของหมู่ที่4บ้านหุบรัก


               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)