ฝึกงานวันที่28สิงหาคม2560

                วันนี้ก็ได้ทำแผนที่รอบนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อและได้แบ่งพื้นที่เขต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)