บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 27 วันที่ 29 ส.ค.2560

ได้ช่วยกันทำงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายทั้งวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)