บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่26 วันที่28สิงหาคม2560

วันที่28สิงหาคม2560วันนี้ นักศึกษาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ทั้งวันและในช่วงเย็นๆ ทางคณะนักศึกษาก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้าน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)