วันที่ 23 สิงหาคม

วันนี้ได้ปรับพื้นที่ดินให้เสมอกันเพื่อที่จะทำโรงเรือน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)