การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(29 ส.ค60)

ช่วงเช้าและบ่ายช่วยกันยกไม้อัดและฝูกขึ้นไปวางบนห้องและจัดเรียงห้องให้เรียบร้อย

ส่วนมือกลางวัน ผอ เลี้ยงคับ ขอบคุนคับ

ไทยแลนด์สุ้ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)