การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

อาจารย์มานิเทศนักศึกษา

อาจารย์มาดูโมเดล swot แผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก

พาชมศูนย์การเรียนรู้

สาธิตการเลี้ยงไส้เดือน

รวมถ่ายภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16ความเห็น (0)