การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่29 สิงหาคม 2560

อาจารย์มานิเทศเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย

อาจารย์มาดูโครงการต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้ เช่น 1.การเพราะเลี้ยงหนอนนก

2.การเลี้ยงไก่ไข่

3.การเลี้ยงหมูหลุม

4.การทำปุ๋ยจุลินทรีย์

5.การเพิ่มมูลค่าของขาย ฯลฯ

และพาดูสิ่งต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้

ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)