ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ29สิงหาคม2560


วันนี้พวกเราได้ออก ไปทำกิจกรรม ที่บ้านหนองกวาง ไปทำน้ำยาเอนกประสงค์ ที่บ้านพีขวัญ ได้สอนวิธีการทำ และขั้นตอนการทำจนบรรจุใส่ขวดจำหน่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)