การจัดการศึกษาเพื่อสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต


สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติ ด้านฮาลาล 2560 (World HAPEX 2017) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    มีกิจกรรมหลากหลายมาก    รวมทั้งเชิญผมไปพูดเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์สังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต และแนวทางปฏิบัติ


จึงนำ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอมา ลปรร. ที่นี่ โดยฟังเสียงบรรยายได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๑๖ ก.ค. ๖๐

 

[file ppt]
[audio file]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)