การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ฟังคำบรรยายจากวิทยากร ช่วง เช้า


ช่วยกันจัดเตรียมอาหารกลางวัน

พาเดินชมศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)