ฝึกงานวันที่16

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ได้เข้าไปศึกษาดูงานที่สวนกล้วยไม้ซึ่งส่งออกต่างประเทศและในประเทศอีกด้วย ได้เรียนรู้การเพาะพันธ การปลูกและวิธีการคัดเลือกกล้วยไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)