ฝึกงานครั้งที่ 18 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่25สิงหาคม ณ บ้านป้านงนุชวันที่เตรียมการทำปุ๋ยไส้เดือน ก่อนเอาไส้เดือนลง เตรียมขี้วัว อัตราส่วน16ขัน ขุยมะพร้าว12ขัน ผสมให้เข้ากัน ใส่นำ้เปล่าให้เอามือบีบให้เป็นก้อนก็ใช้ได้ ตักใสกระสอบเล็กเพื่อให้มันเย็นก่อนถ้าเอาไส้เดือนลงเลย ไส้เดือนจะตายเพราะมันจะร้อน บ่ายก็ทำความสะอาดแปลงผักไร้ดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)