ฝึกงานครั้งที่ 21

25/08/2560

             ใส่ข้อมูลทั้งหมดของ TIMELINE ชุมชนสวนตะไคร้ 

                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)