ขอเชิญอบรมกัวซาฟรีที่โคราช (การส่งเสริมสุขภาพด้วยไทยกัวซา Thai Guasa Training Course) ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560

เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะจัดกิจกรรมนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ประชุมทีมแล้วคิวไม่ว่างเลย จึงตกลงกันว่าเลื่อนมาจัดช่วงเดือนตุลาคมแทน ท่านที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน *** กัวซา GUASA***ความเห็น (0)