การฝึกประสบการณ์วอชาชีพ(27ส.ค60)

วันนี้เราได้มาทำกิจกรรมกับชมรมคนรักในหลวงที่หน้าหมู่บ้านหนองยายกะตา

ด้วยการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อถวายแด่ในหลวงราชกาลที่9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)