การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(22 ส.ค 60)

ช่วงเช้าช้วยกันลื้อแปลงผักปลดระวางแร้ว

ส่วนช่วงบ่ายช่วยกันเตรียมแปลง เพื่อปลูกผักชุดต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)