การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(21 ส.ค 60)

ช่วงเช้า เข้าประชุม กับผู้อำนวยการเรื่องเมล็ดพันธ์ผัก

ส่วนช่วงบ่ายได้รับหน้าให้พา นักเรียนแรกเปลี่ยน ชาวใต้หวันเดินชมศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)