ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๕๑. เปลี่ยนบัตรรายงานผลการเรียนบันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano   ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง


ตอนที่ ๕๑ เปลี่ยนบัตรรายงานผลการเรียน  ตีความจาก Recommendation 6 : Change Report Cards


นี่คือข้อเสนอให้เปลี่ยนวิธีรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน    จากรายงานเพียงคะแนนสุดท้ายของแต่ละวิชา (หรือหน่วยการเรียนรู้) ให้มีรายงานผลการทดสอบตอนเริ่มเรียนด้วย    คะแนนสุดท้ายได้จากการคำนวณคะแนน วัดผลทุกครั้ง    แล้วจึงนำมาตัดเกรดตามช่วงคะแนน  


นอกจากนั้น ยังเสนอให้มีการรายงานคะแนนวัด cognitive skills และ metacognitive skills ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วย  


หนังสือ The New Art and Science of Teaching บอกว่า เป็นการ ปฏิวัติระบบการศึกษา  


ผมขอเสนอเพิ่มเติมว่า ควรเสนอผลการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน (holistic)วิจารณ์ พานิช

๑๕ เม.ย. ๖๐


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)