การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (18ส.ค60)

ช่วงเช้ากอกขี้แกลบ ปลูกดาวเรือง

ช่วงบ่ายถางหญ้าใต้ศาลา ตามที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง จนสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)