ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

วันที่ 23 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ของการฝึกงานเราได้ช่วยงานภายในศูนย์จัดเรียงข้าวที่แพ็คไว้อยู่แลั้วนั้นมาจัดเรียงใหม่ว่าถุงไหนที่มันนิ่มและมีมอดอยู่ในข้าวเพื่อนำถุงข้าวที่นิ่มมาตัดเปลี่ยนถุงและก็นำไปซีนใหม่ค่ะ


                           จัดเรียงถุงข้าวใหม่ที่แพ็คไว้แล้วดูว่าถุงไหนนิ่มแล้วนำมาซีนใหม่

เสร็จจากการจัดเรียงถุงข้าวแล้วเราก็ไปช่วยกันขนซังข้าวโพดออกจากบริเวณคอกวัวเพื่อทำความสะอาดให้เรียบร้อยโดยมีนักเรียนจาก ตชด. มาช่วยด้วยทำความสะอาดด้วยค่ะ


                                               ช่วยกันขนซังข้าวโพดออกจากบริเวณคอกวัว


                                                            ช่วยกันขนซังข้าวโพดนำไปทิ้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)