การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( วันที่ 24 สิงหาคม 2560)

  วันนี้ก็ปรับพื้นที่ของเกาะกลางน้ำต่อจากเมื่อวานเพื่อให้พื้นเสมอกัน และทำการวัดพื้นที่และหาระดับ จัดเตรียมอุปกรณ์ แล้วก็ทำการปลักเสาหลักและทำโครงของโรงผัก ส่วนของมุ้งจะทำวันพรุ่งนี้ต่อครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)