บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 24วันที่24 สิงหาคม 2560

ในวันนี้ ก็ไม่มีอะไรมาก ก็ทำที่ได้หมอบหมาย ที่ทำเหมือนทุกวัน แต่วันนี้ก็ทำเล็กๆน้อยๆตกแต่งระบายสีเพื่อความสวยงาม หรือเรียกว่าเป็นเก็บรายละเอียด เพื่องานที่ออกมาสมบูรณ์มากขึ้น

เป็นการทำร่วมกัน ตกแต่ง และเก็บรายละเอียดของเงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)