การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(23 ส.ค.60)

   วันนี้เราได้ช่วยกันวิเคราะห์ swot ชุมชนหมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งในกลุ่มก็ได้ช่วยกันวิเคราะห์กะนอย่างจริงจัง จนเสร็จ และได้นำไปเขียนลงในกระดาษชาร์ทระบายสีตกแต่งจนเสร็จไปได้ด้วยดี

 

จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)