บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่23 วันที่ 24สิงหาคม 2560

วันนี้พวกเราทุกคนได้ช่วยกันทำงานตามที่อาจารย์มอบหมายที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดยได้ช่วยกันทำงานจนสำเร็จช่วยกันคนละคนละมือกับการหมดไปวัน หนึ่ง ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)