ศูนยืการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 24 สิงหาคม 2560)

เช้าการฝึกงานของวันที่ 24  เป็นวันที่มีคณะดูงานมาจึงมีการเตรียมแพ็คข้าวเพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่มาดูงานได้เลือกซื้อเลือกหาเป็นของฝากและได้รองรับประทานข้าวอินทรีย์ที่ปลอดการพ้นยาเพื่อไม่ให้มีหมอดข้าวที่มาจากโรงสีข้าวต้นแบบนี้จะไม่มีการพ้นยาเพื่อกันหมอดเพราะถ้าเรารับประทานในระยาวจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เพราะดังนั้นจะเห็นได้ว่าภายในถุงข้าวจะมีหมอดปะปนอยู่บ้างแต่ไม่ได้อันตรายอะไร
                                                              เตรียมผสมข้าวเพื่อแพ็คใส่ถุง

ที่เห็นการผสมข้าวในรูปจะเป็นการผสมข้าว 3 ชนิดด้วยกัน 1.ข้าวห้อมมะลิ  2. ข้าวกล้อง 3. ข้าวไรซ์เบอรี่
เมื่อนำมาผสมกันก็จะได้ข้าวเป็น 3 สี ซึ่งเราจะเรียกว่าข้าวสามหอมนั้นเองเมื่อนำมาผสมในสัดส่วนที่เท่าๆกันก็ตกใส่ถุงถุงละ 1 กิโลกรัม


                                การแพ็คข้าวด้วยบล็อคไม้แล้วนำเข้าเครื่องซีนสูญกาศ

เมื่อคณะดูงานเดินทางมาถึงผู้ที่มาดูงานก็เข้ามาดูขั้นตอนในการแพ็คข้าว และศึกษาขั้นตอนในการแพ็คข้าว
เสร็จจาการเข้ามาดูขั้นตอนในการแพ็คข้าวเสร็จผู้ที่มาศึกษาดูงานก็ไปดูในด้านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น กล้วยฉาบที่มีทั้ง รสดั้งเดิม รสน้ำผึ้ง 
รสปาปีกร้า ทองม้วน และสุดท้ายคือข้้าวไรซ์เบอรี่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ขายดีที่สุด
                                                  สาธิตการแพ็คข้าวให้คณะดูงานได้ดู


                          ขั้นตอนการติดฉลากและเคลือบด้วยพลาสติกความร้อน


                                    จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนหนองสาหร่าย

จบการฝึกงานของวันที่ 24 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)