การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(22 ส.ค.60)

   วันนี้เราได้ทำความสะอาดภายในบ้านพักและตัดหญ้า กวาดบริเวณรอบๆศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตา และได้ทำอาหารกันเองภายในศูนย์เพื่อรับประทานหลังเลิกงาน

 

ต้มยำทะเล ทำกินกันเองภายในศูนย์

ปลาแรดทอด ทำกินกันเองภายในศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)