ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

                                             วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่2 หลักสูตร "ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา" วันที่ 22-24 สิงหาคม 2560     ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สำนักงาน ธ.ก.ส.  ฝ่ายกิจกรรมสาขาภาคตะวันตก  ช่วงเช้าของวันนี้เป็นการลงทะเบียน ในการรับเสื้อทีมในการอบรม แล้วได้จัดการแบ่งกลุ่มผู้นำเป็น4กลุ่ม ทำกิจกรรม โดยผมได้รับหน้าที่ ไปอยู่กลุ่มที่2 ฝึกการพูดบนเวทีต่อหน้าชุมชน ช่วงบ่ายก่อนการปิดการอบรมของวันนี้ อาจารย์ณัฐนียา เธียรธำรง  ได้ขึ้นมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องเครือข่าย และปิดการอบรมของวันนี้

                                                     แจกเสื้อให้ผู้นำชุมชนทุกท่าน

                                                       ฝึกการพูดต่อหน้าชุมชนบนเวที

                                                         ฝึกการพูดต่อหน้าชุมชนบนเวที


                            พูดทีละคนสลับกันพร้อมรับคำวิจารณ์เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

                                          บรรยายเรื่องเครือข่าย  โดย อาจารย์ณัฐนียา เธียรธำรง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)