บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่24 วันที่24สิงหาคม2560

   วันนี้พวกเราได้ช่วยกันทำงานกลุ่มอยู่ที่ศูนย์ตลอดทั้งวันค่ะ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำให้งานออกมาดีที่สุดค่ะ


    (ตั้งใจช่วยกันทำ)


 

   (ทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ช่วยกันทำงานก็ออกมาดี)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)