ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 19 สิงหาคม 2560)

วันที่ 19 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ของการฝึกงานจะมีคณะดูงานมาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย เราได้จัดเตรียมขนมเพื่อใช้เป็นเบรกตอนรับคณะที่มาดูงานและเข้ารับฟังการอบรมเกี่ยวกับเรื่องข้าวการปลูกข้าวโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมี วิธีและขั้นตอนในการแพ็คข้าวโดยการใช้เครื่องสูญญากาศโดยมี พ่อแรม เชียงการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมและ พ่อแรม เชียงกา ได้พาคณะดูงานเดินชมโรงสีข้าวของชุมชน ขั้นตอนและวิธีการสีข้าวสารแต่ละชนิดได้ดูการสาธิตการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศของนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ


                                     จัดเตรียมขนมเพื่อตอนรับคณะดูงานที่มาศึกษาดูงาน


      จัดเตรียมขนมเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย


เวลาประมาณ 12.00 น. คณะดูงานได้เดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายเพื่อเข้าเดินชมโรงสีข้าวของชุมชนและดูวิธีและขั้นตอนของการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศค่ะ


                คณะดูงานได้เดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย


      สาธิตการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศของนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


คณะดูงานได้เดินทางกลับเราได้ช่วยพ่อแรมประกอบเครื่องหยอดข้าวเสร็จ พ่อแรมได้สั่งเครื่องยอดข้าวมาเพื่อช่วยในการยอดข้าวให้เป็นแถวแนวเดียวกันตามที่คนขับได้ขับเป็นแนวตามกันต้นข้าวที่โตขึ้นมาเรียงแถวสวยงานและได้ช่วยกันยกเครื่องยอดข้าวเก็บข้างโรงสีค่ะ


                                เครื่องยอดข้าวโดยใช้คนขับบังคับให้เป็นแถวแนวเดียวกันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)