ลุยชุมชน...

16/08/2560 วันนี้ผมและเพื่อนๆได้เดินหน้าทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ โดยเริ่มจากลงชุมชนในพื้นที่หมู่ที่8 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พวกเราให้ป้าบัว เป็นผู้นำพาสำรวจเส้นทางในครั้งนี้

                                                          - ขี่มอไซร์สำรวจเส้นทาง -
เราเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซร์ไปทุกซอกซอยของหมู่ที่8 เพื่อสอบถามข้อมูลบริบทชุมชนจากชาวบ้าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพื่อสำรวจเส้นทางนำข้อมูลกลับมาทำแผนที่เดินดินในช่วงเย็น

                                - พวกผมกำลังสัมภาษณ์ลุงนัน ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่8 -
เมื่อเดินทางกลับมายังศูนย์ผมและเพื่อนได้ลงมือช่วยกันทำงาน เช่น timeline แผนที่รอบนอก แผนที่เดินดิน เป็นต้นโดยมีนายทวีพงศ์ ชานาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 และป้าบัว มาช่วยให้ข้อมูลในการทำงานครั้งนี้ด้วย

                                      - ผู้ใหญ่กำลังบรรยายบริบทชุมชนหมู่ที่8 -
ถึงช่วงหัวค่ำพวกเราจึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อนตามอัธยาศัย^^


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)