การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 11)

วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560

ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน พร้อมสำรวจและเก็บรายละเอียดแผนที่เดินดิน

นัดรวมตัวกันที่ วัดบ้านม่วง

ออกลงพื้นที่ตามซอยต่างๆของหมู่ที่ 5 

ศึกษาเส้นทางตามซอยต่างๆภายในหมู่5 สำรวจพื้นที่ว่าเข้า-ออก ได้กี่เส้นทาง และตรงไหนบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)