บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่14 วันที่14สิงหาคม2560

วันที่14สิงหาคม2560วันนี้เวลา10.30น. คณะศึกษาดูงานจาก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน350คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดยมีผู้นำทางศูนย์ฝึกและคณะนักศึกษาฝึกงานรอให้การต้อนรับพี่น้องชาวปทุมธานีเป็นอย่างดี โดยมีลุงธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปปรับปรุงใช้ในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองให้มีความปลอดภัยปราศจากยาเสพติด และ เวลา 12.00น.นักศึกษาฝึกงาานได้ช่วยกันเสริฟอาหารกลางวันให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน และได้อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆให้กับผู้ที่มาดูงาน และหลังจากงานเลิกแล้วพวกเราก็ได้ช่วยกันเก็บล้างทำความสะอาดภาชนะต่างๆ

(ต้อนรับผู้ที่มาศึกษาดูงาน)

(ร่วมกันร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมีเนื่อลจากวันแม่แห่งชาติ)

(ช่วยกันตักข้าวเพื่อเป็นอาหามื้อกลางวัน)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)