ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่11

วันที่13 ได้มีสวนร่วมในการสาธิตการทำข้าวให้กับผู้นำ เช่น นายอำเภอ และระดับผู้นำของชุมชน

และช่ายขายของให้กับผู้คนที่มาสนใจสิ้นค้าทางศูนย์การเรียนรู้คับ

และไปดูวิที่การพ่นข้าว โดยใช้เครื่องยนบังคับ และอธิบายวิธีการทำการเล่นเครื่องบังคับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรีความเห็น (0)