critical thinking ( CT )/question

เทคนิคการใช้คำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียน
การใช้คำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน critical thinking ( CT )/question

คำสำคัญ (Tags)#การกระตุ้นความคิด

หมายเลขบันทึก: 63322, เขียน: 26 Nov 2006 @ 10:03 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
 การใช้คำถามสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ครูใช้คำถามแทนการบรรยาย (ใช้ได้ทั้งช่วงนำเข้าสู่บทเรียน เนื้อหา และสรุป) ซึ่งมักพบปัญหาว่ามีนศ.เพียงบางคนที่ตอบ บางคนไม่ได้ตอบ ซึ่งครูควรมีเทคนิคที่จะช่วยให้นศ.ทุกคนได้มีโอกาสได้ตอบ นอกจากนี้ครูควรเปิดโอกาสให้นศ.ซักถาม  ซึ่งก็จะพบปัญหาเช่นเดิมคือมีนศ.เพียงบางคนที่ถาม บางคนไม่ได้ถาม ซึ่งครูควรมีเทคนิคที่จะช่วยให้นศ.ทุกคนได้มีโอกาสได้ถาม สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การใช้คำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียนคือ ครูจะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น ปลอดภัย ทุกครั้งทีนศ.ถามหรือตอบ แม้จะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง (ผิดแล้วก็จะได้รู้ว่าที่ถูกคืออะไร..ผิดเป็นครู) ครูจะต้องมีท่าทียอมรับ ไม่ตำหนิไม่ว่าด้วยวาจาหรือท่าทาง เพราะทุกครั้งที่นศ.ถาม/ตอบ นอกจากจะเกิดการกระตุ้นความคิดของผู้เรียนแล้วยังสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ครูพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้ครูควรเสริมแรง เช่นชมเชย ให้กำลังใจทุกครั้งที่มีโอกาส (เมื่อผู้เรียนตอบคำถาม/ถาม)ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เขียนเมื่อ 
การใช้คำถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพสูงในกรณีที่เรียนเป็นกลุ่มย่อย จำนวนผู้เรียนที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 8 คน ในช่วงแรกครูอาจใช้คำถามโดยไม่เจาะจงผู้ตอบ เมื่อการเรียนการสอนดำเนินไปได้ระยะหนึ่งครูจะทราบว่าผู้เรียนคนใดที่มักจะตอบและผู้เรียนคนใดที่ตอบน้อยหรือไม่ตอบเลย ซึ่งในช่วงหลังครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่ค่อยได้ตอบได้มีโอกาสตอบ / ถามก่อนที่คนอื่นๆจะตอบ / ถาม ถ้าเขายังไม่กล้าตอบ / ถาม ครูควรให้ความมั่นใจว่าครูไม่ได้คาดหวังว่าผู้เรียนจะตอบถูกเสมอไป แต่คำตอบของผู้เรียนทุกคำตอบจะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน คำตอบที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้ตอบและ เพื่อนในกลุ่ม(ได้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ )รวมทั้งตัวผู้สอนสามารถประเมินการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม โดยอาจให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดคำถามของตนอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม..ขอยำว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้การใช้คำถามเกิดประสิทธิภาพคือทัศนคติที่ดีของผู้สอน-ผู้เรียนต่อการใช้คำถาม บรรกาศที่ผ่อนคลาย การให้กำลังใจและการเสริมแรงผู้เรียน

"Merry Christmas 2007 & Happy New Year 2050"

....ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  โปรดดลบันดาล....ให้.."คุณนาง aranya boontham เมื่อ และครอบครัว"...ประสบแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไปครับ....

                 จากครอบครัว หมู"สำเร็จ"...ครับ

สวัสดีปีใหม่2550

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ เมื่อวันก่อน Pre conference วันนั้นบรรยากาศในกลุ่มดีมากเลยนักศึกษา ก็กล้าคิดกล้าถามและแสดงความคิดเห็น พอมาอีกวัน บรรยากาศไม่ดีเลย นักศึกษาก็ดูเงียบๆ ก็เลยได้คิดว่า เป็นเพราะตัวเราเองเพราะวันนั้นเราเอง (ครู) เครียดๆ มีเรื่องคิดหลายอย่าง นักศึกษาคงสามารถสังเกตเห็นได้ ก็เลยไม่กล้าที่จะซักถาม จากวันนั้นได้เรียนรู้และตั้งสติ (เตือนตัวเองทุกครั้ง) ก่อนที่จะสอนนักศึกษา ว่าเราต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ใช่เป็นตัวทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาเหยี่ยวเฉาลง
miwneek
IP: xxx.24.170.168
เขียนเมื่อ 

มีใครช่วยหาข้อมูลที่ดกี่ยวกับความหมายของQuestionถ้าหาเจอเรามีรางวัลใถ้หาเจอแล้วให้ส่งมาที่เมล์เราแล้วเราจะส่งรางวัลไปให้นะ