คนแต่ละคนมีสิ่งที่มีคุณค่าในตัว ค้นหาดูด้วยพฤติกรรมสื่อพฤติกรรม จะได้สิ่งดีๆ ออกมาเยอะ เลย เพราะมนุษย์มหัศจรรย์มากนะจ๊ะ