ลงพื้นที่รายงานตัวต่อต่อนายกเทศมนตรีตำบลนายางและเข้ากราบเจ้าอาวาสวัดนิคม (วันที่ 10 -08-2560)

ลงพื้นที่รายงานตัวต่อต่อนายกเทศมนตรีตำบลนายางและเข้ากราบเจ้าอาวาสวัดนิคม 

           สำหรับวันนี้ 10 ส.ค. 60 ทีมฝึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้เดินทางเข้าพบท่านนายกเทศมนตรี ตำบลนายาง  โดยได้ความอนุเคราะห์จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีด้านพาหนะในการเดินทาง  การเดินทางในครั้งนี้นำทีมโดยท่าน อ.ประสงค์  ลีลา  (อาจารย์พี่เลี้ยง)  ท่านได้เมตตาพาพวกเราลงพื้นที่เพื่อรายงานตัวต่อเทศบาลตำบลนายาง (หรือเป็นการขออนุญาตลงพื้นที่ศึกษาชุมชน)  แต่เนื่องจากครั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีติดภารกิจเร่งด่วนจึงเข้าพบกับท่านรองนายกเทศมนตรี  คือท่านรองฉลอง  ช้างสุวรรณ  และท่านอ.ประสงค์ได้เล่าถึงการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนคร่าวให้กับท่านรองฟังพร้อมทั้งส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์  บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองทางด้านท่านรองนายกเทศมนตรีได้แสดงความห่วงใยและเมตตาให้พวกเราสามารถติดต่อขอใช้รถและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้  พวกเราขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

            เมื่อเสร็จภารกิจที่เทศบาลแล้วพวกเราได้เดินทางต่อไปยังวัดนิคม  ซึ่งอยู่ติดกับเทศบาลพวกเราได้เข้ากราบท่านเจ้าอาวาสวัดนิคมและได้ฟังโอวาทจากหลวงพ่อ ท่านได้เทศน์สอนเรื่องการทำงานต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะงานจึงจะบังเกิดผลสำเร็จ  หลวงพ่อท่านได้ชวนพวกเรามาร่วมทำบุญที่วัดเพื่อสร้างความสมพันธ์กับคนในชุมชน  เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆจึงมีพี่น้องชาวบ้านเข้ามาร่วมพิธีกรรมอย่างต่อเนื่อง        ภาพที่  1-2  เข้ารายงานตัวต่อเทศบาล ตำบลนายาง(10-08-2560 : เวลา 14.00-15.00น.)        ภาพที่  3-4  เข้ากราบเจ้าอาวาสวัดนิคม (10-08-2560 : เวลา 15.0-16.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)