การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (10 สิงหาคม 2560)

                              วันนี้ได้ไปที่เทศบาลตำบลนายาง เพื่อส่งเอกสารในการขอลงชุมชน บ้านโคกเศรษฐี โดยท่านอาจารย์ประสงค์ ลีลา เป็นผู้พาไปพบท่าน รองนายกฉลอง ช้างสุวรรณ   หลังจากนั้นไปวัดนิคมให้หลวงพ่อให้พร

                                      ส่งเอกสารให้ท่าน รองนายกฉลอง ช้างสุวรรณ

                                                                บันทึกภาพร่วมกัน

                                                                รับพรจากหลวงพ่อ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)