ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่7

วันนี้ป้าทิพย์ได้ให้พวกเราจัดสถานที่ในการจัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีการรื้อถอนเสากับประตูเก่าที่พังและทำการตั้งเสาใหม่โดยใช้เสาปูนที่มีอยู่และใช้ต้นยูคาข้างถนนที่ป้าทิพย์ปลูกไว้ตัดมาทำแกนกลางในเสาปูนเพื่อยึดไม่ให้เสาล้ม ตัดแต่งกิ่งต้นมะขามออก พอดีมะขามกำลังออกฝักอ่อนป้าทิย์จึงให้เก็บไปทำน้ำพริกมะขาม จากนั้นใช้อิฐบล็อกมาตกแต่งและเทดินใส่เพื่อปลูกดาวเรืองตรงที่จะติดพระบรมฉายาลักษณ์และขุดหลุมทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เพื่อปลูกดาวเรืองอีก100ต้น พรุ้งนี้พวกเราจะทำประชาคมหมู่บ้านช่วงเช้าและช่วงบ่ายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครจะมาสอนให้ความรู้และสาธิตการทำสบู่ให้กับชาวบ้านพวกเราจึงช่วยกันจัดสถานที่ไว้ และวันนี้ป้าตรงก็ได้ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกเราทาน

ภาพตัดกิ่งต้นมะขาม

ภาพฝักมะขามอ่อน

ภาพตัดต้นยูคา

ภาพตั้งเสาใหม่

ภาพนำอิฐบล็อกมาตกแต่ง รอใส่ดิน

ภาพใส่ดินเพื่อปลูกดาวเรือง

ภาพขุดหลุมทางเข้าศูนย์การเรียนรู้100หลุม

ภาพจัดสถานที่ไว้สำหรับวันพรุ้งนี้

ภาพก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวัน


ภาพ......อิ่มมั้ย ถามใจหมูดู....??

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)