ฝึกงานครั้งที่8 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

                            วันที่ 10 สิงหาคม 60 ช่วงเวลาเช้า รับมอบหมายให้ปั้มตราค่าเก็บขยะใน เขตพื้นที่ อบต.โพรงมะเดื่อ และ ช่วงเวลาบ่ายได้ร่วมกันร่างเขียนแผนที่ชุมชน ในพื้นที่

                                                     ปั้มตราและฉีก ใบค่าเก็บขยะ

 

                                                 ร่างแผนที่ชุมชน

                                                             แผนที่ชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)