การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานเป็นวันที่8

วันที่10สิงหาคม2569

ตอนเช้ารดน้ำแครอท

เก็บหญ้าแหน

ได้ร่วมประชุมการเกษตร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)