บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ 2560

พระคุณแม่เมตตามหาศาล

สุดประเมินเกินประมาณที่มั่นหมาย

พระดำริโครงการอันมากมาย

ยังผุดพรายผลลัพธ์กับปวงชน

 

พระจึงอยู่กลางใจไทยทั้งชาติ

ประชาราษฏร์เป็นสุขทุกแห่งหน

ธ เสด็จแดนใดในมณฑล

เป็นมงคลทุกแดนทั่วแผ่นดิน

 

วันพระราชสมภพบรรจบสมัย

คือวันรวมจิตใจไทยทั้งสิ้น

ขอพระองค์แม่หลวงล่วงราคิน

ประดุจปิ่นปักเกศประเทศไทย

 

โสภณ เปียสนิท

10 สิงหาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (1)

-สวัสดีครับอาจารย์

-ขอร่วมระลึกถึงพระคุณแม่เหรีญทอง  จอมดวง ด้วยครับ..