หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่8 สิงหาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่6ได้ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ในการที่จะลงชุมชน ได้จัดทำบอร์ดสมาชิกภายในหน่วยฝึกเพื่อเตรียมไว้ให้ที่ศูนย์ฝึก จะมีนักเรียนมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)