การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

9สิงหาคม2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้ไปลงพื้นที่หมู่ที่1 โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นคนพาชมในหมู่บ้าน และได้ยังที่ต่างๆเช่นโรงเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไข่ แปลงผักสวนครัว เป็นต้นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)