(คุยกับตนเอง ตอนที 24) เพียงแค่จินตนาการแรงบันดาลใจก็เกิด

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(คุยกับตนเอง ตอนที 24) เพียงแค่จินตนาการแรงบันดาลใจก็เกิด

การฝึกฝนตนเองในการทำภารกิจหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เป็นความท้าทายของชีวิตภายใต้ช่วงเวลาที่จำกัด การฝึกฝนเช่นนี้ดำเนินต่อเนื่องมามากกว่าสิบปี ปัจจุบันสะท้อนถึงผลในอดีตที่เคยฝึกมา สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ สติและสมาธิ สามารถจดจ่อได้รวดเร็วในสิ่งที่กำลังโฟกัส หรือกำลังจดจ่อทำอยู่

ด้วยความตั้งใจและเห็นความหมายอันลึกซึ้งของแนวคิดเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC) ทำให้มุ่งมั่นที่จะใช้โอกาสเท่าที่เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเกื้อกูลแนวคิดนี้ 

ประเด็นจดจ่อและเป็นโอกาสของการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในเรื่องนี้คือ
- กลุ่มนักศึกษา ถ้าเขามีความรู้ที่เกิดจากการสร้างความรู้ในเรื่องนี้จะเป็นฐานความรู้ที่จะนำไปสู่การนำพาประชาชนให้เข้าใจในเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพได้ในอนาคต "พลเมืองหลักประกันสุขภาพ" 
- คนทำงานภาคบริการสุขภาพทั้งหน่วยสถานบริการภาครัฐและเอกชน เปิดประตูใจโฟกัสการทำงานว่าที่เราทำทุกวันไม่ใช่ทำงานให้กระทรวงสาธารณสุขหากแต่เราทำงานเพื่อชีวิตผู้คนกว่า 60 ล้านคนและการเกื้อกูลคนอีกกว่า 48 ล้านคนให้ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน
- คนทำงานที่ดูแลเรื่องเงินให้ประชาชนและนำพาประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เป็นธรรม ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน เกิดแรงบันดาลใจและมีการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ที่นำไปสู่การพัฒนาความรู้เชิงเทคนิคและพัฒนาความรู้เชิงชีวิตเบิกบานของบุคคลากร สปสช. มีการจัดการความรู้และนำเครื่องมือต่างๆ มาพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง 

ภาพความคิดเหล่านี้ผลุดขึ้นนับตั้งแต่ review เรื่อง UC 

แม้ภารกิจการงานที่ไปพัวพันเยอะมากแต่มาวันนี้ตื่นเช้ามานั่งออกแบบและเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ให้กับ สปสช.เขต 4 แล้วผู้ออกแบบเองยังรู้สึกเกิด Inspiration อย่างมากมาย เชื่อว่าปรากฏการณ์ความดีงามจะเกิดอย่างมากมายหรือแม้อาจเกิดเพียงคนเดียวก็ถือว่าสุดยอดของความเป็นมนุษย์ที่จะสามารถเรียนรู้ได้

ที่สำคัญท่าน อ.นพ.ชลอ ศานติวรางคณาผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 และคุณพนิต มโนการ รอง ผอ.สปสช.ทั้งสองท่านให้ความสำคัญและเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ทั้งวัน ไม่ใช้การบังคับควบคุมแต่ท่านทำให้ดูทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ถือว่าเป็นผู้นำที่สุดยอดมาก


10-08-60
ที่มา; ต่อเนื่องจาก https://www.facebook.com/nipap...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)